Konular

Kiramen Katibin - Yazıcı Meleklerle İlgili Ayetler

İniş Sırasına Göre


ABESE SURESİ

İniş Sırası: 24 • Mushaf Sırası: 80 • Mekki Sure • 42 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


11. Yok, yok… Bunlar ileride hatırlanacaktır[*].

[*] Ayete, إن هذه أشياء تذكرة أي ستذكر anlamı verilmiştir.

12. Kim ne yapmışsa onu hatırlayacaktır[*].

[*] Ahirette herkes, yaptığı her şeyi görecektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yapmış olsa onu da görür.” (Zilzâl 99/7-8) Burada şâe (شاء) fiiline “(كوَّن) kevvene = oluşturdu” anlamı verilmiştir. Çünkü şâe (شاء) şey (شَيْء)’den türemiştir. Şey”in mastar olarak anlamı “oluşturma”dır. Ayete şu şekilde takdir edilerek anlam verilmiştir: من كون شيئا ذكره

13. Bunlar, değerli sayfalara,

14. yüksek nitelikli ve temiz sayfalara[*]

[*] İnsan değerli olduğundan onun için tutulan defter de değerlidir ve farklı niteliktedir.

15. Yazıcıların elleriyle kaydedilir[*].

[*] Söylenen her söz ve yapılan her iş kayda geçer. İlgili âyetler şöyledir: “Yok, yok… Siz hesap verme işini (hak ettiğiniz karşılığı alacağınızı) yalan sayıyorsunuz! Hâlbuki çevrenizde (sizinle ilgili bilgileri) saklayanlar, değerli yazıcılar vardır. Onlar yaptığınız her şeyi bilirler.” (İnfitâr 82/9–12)

“İki kayıt görevlisi oturmuş, biri sağdan biri soldan kayıt tutarlar. Kişi ağzından hangi sözü çıkarsa yanında onu kayda hazır bir gözcü mutlaka olur.”(Kaf 50/17–18)

Yaptıkları her şey defterlerdedir. Küçük, büyük hepsi satırlara geçmiştir. (Kamer 54/52-53)

Defter önlerine konacak ve içindekilerden ötürü günahkârların tir tir titrediğini göreceksin. Diyecekler ki; «Vay başımıza gelenler! Bu defter de ne? Ne küçük koymuş ne büyük; hepsini toplamış». Bütün yaptıklarını hazır bulacaklardır, Rabbin kimseye zulmetmez. (Kehf 18/49)

Yaptığı iyiliği ve kötülüğü önünde bulacağı gün herkes çok ister ki, keşke yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsa. (Ali İmran 3/30)

O gün huzura alınırsınız, hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.Defteri sağdan verilmiş olanlar derler ki; “İşte defterim, okusanıza!” Ben yaptıklarımla yüzleşeceğimi biliyordum. (Hakka 69/18–20)

16. güvenilir, değerli yazıcıların…

KAF SURESİ

İniş Sırası: 34 • Mushaf Sırası: 50 • Mekki Sure • 45 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


16. Ant olsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız/içinden geçenleri de biliriz.

17. Onun sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) de kaydetmektedir.

18. Her ne söz söylerse, mutlaka onun yanında hazır bir gözcü vardır.

KAMER SURESİ

İniş Sırası: 37 • Mushaf Sırası: 54 • Mekki Sure • 55 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


52. Yaptıkları her şey kitaplar/defterler/sahifeler içine yazılıyor.

53. Küçük büyük her şey satır satır yazılıyor!

ZUHRUF SURESİ

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


78. (Siz ey günahkârlar!) Ant olsun, Biz size gerçeği getirdik, fakat pek çoğunuz gerçekten/gerçek olandan hoşlanmıyor.

79. Yoksa bir iş mi kararlaştırdılar? Şüphesiz, Biz de kararlılarız!

80. Yoksa sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Aksine işitiriz. Yanlarında bulunan elçilerimiz de yazıyorlar.

İNFİTAR SURESİ

İniş Sırası: 82 • Mushaf Sırası: 82 • Mekki Sure • 19 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


9. Hayır hayır! Aksine siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

10. Halbuki üzerinizde gözcüler var;

11. şerefli/üstün/kerim yazıcılar,

12. ne yaptığınızı bilir(kaydeder)ler!