Konular

Yunus Aleyhisselamla İlgili Ayetler

İniş Sırasına Göre


KALEM SURESİ

İniş Sırası: 2 • Mushaf Sırası: 68 • Mekki Sure • 52 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


48. Şimdi Sen, Rabbinin hükümlerini yerine getirmeye çalış ve balık/balina sahibi (Yunus) gibi olma; hani o seslenmişti, hıçkırıktan boğulur bir halde iken.

49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, perişan bir halde meçhûlde kalacaktı.

50. Rabbi onu seçti ve salihlerden/iyilerden kıldı.

SAFFAT SURESİ

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


139. Ve şüphesiz, Yunus da elçilerdendi.

140. Hani o, dolu bir gemi ile kaçmıştı.

141. Ve kur’a çekildi de kaybedenlerden oldu.

142. Kendi kendisini kınarken, onu balina yuttu.

143. Şayet (tövbe ederek) tesbih edenlerden olmasaydı,

144. diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.

145. Biz onu çorak bir yere/sahile attık, hasta-bitkin bir halde iken!

146. Üzerine, kabak türünden (geniş yapraklı) bir ağaç bitirdik.

147. Onu yüz bin kişiye veya daha fazla (bir topluluğa) elçi gönderdik!

148. Onlar iman ettiler. Biz de onları, bir vakte kadar nimetlendirdik

ENBİYA SURESİ

İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


87. Ve o balık olayının kahramanı/Zünnun’u da (burada an). Hani o, kavmine kızarak gitmişti. Bizim, kendisine güç yetirebileceğimizi unutmuştu. Nihayet karanlıklar içinde (Balina karnında) yalvardı: “Senden başka İlâh yoktur. Sen yücesin/eksiklikten uzaksın/Seni tenzih ederim! Gerçekten ben (kendine zulmeden) zalimlerden oldum!”

88. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu gamdan/dertten/kederden kurtardık. İşte, Biz inananları böyle kurtarırız!