Konular

İlyas Aleyhisseam ve Kavmiyle İlgili Ayetler

İniş Sırasına Göre


SAFFAT SURESİ

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


123. Ve Şüphesiz, İlyas da elçilerdendir.

124. Hani o kavmine demişti: “Korkup sakınmıyor musunuz?

125. Yaratanların en güzelini bırakıp da yardımı Ba’l’dan mı istiyorsunuz?

126. Sizin de evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıyor musunuz?”

127. Nihayet, onu yalanladılar. Bu yüzden onlar hazır edileceklerdir.

128. Ancak, Allah’ın muhlis/samimi kulları hariç!

129. Sonrakiler içinde, ona iyi bir ün bıraktık.

130. İlyas’a selâm olsun!

131. İyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz!

132. O, Bizim inanan kullarımızdan idi.