Konular

Cenneti Anlatan Ayetler

İniş Sırasına Göre


MERYEM SURESİ

İniş Sırası: 44 • Mushaf Sırası: 19 • Mekki Sure • 98 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


61. Rahmân’ın kullarına gıyaben vadettiği, Adn cennetlerine girerler. Şüphesiz O’nun sözü yerine gelecektir.

62. Orada boş söz işitmezler, yalnızca “Selâm” (sözünü işitirler). Orada onlar için rızıkları sabah ve akşam hazırdır.

63. Kullarımızdan korunup sakınan kimseye, miras vereceğimiz cennet işte budur!

SAFFAT SURESİ

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


40. Ancak, Allah’ın samimi kulları hariç!

41. İşte onlar, onlar için bilinen bir rızık vardır.

42. Türlü meyveler ve ikramla ağırlananlardır.

43. Nimetlerle dolu cennetlerde,

44. karşılıklı tahtlar üzerinde.

45. Üzerlerinde kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır;

46. bembeyaz-berrak içenlere lezzet veren.

47. Onda sersemletme yoktur, ondan sarhoş da olmazlar!

48. Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü kadın hizmetçiler olur.

49. O hizmetçiler günyüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.

DUHAN SURESİ

İniş Sırası: 64 • Mushaf Sırası: 44 • Mekki Sure • 59 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


51. Muhakkak ki, korunup sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.

52. Bahçelerde ve pınar başlarında.

53. İnce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek, karşılıklı otururlar.

54. İşte böyle! Biz onları iri gözlü eşlerle de eş kılmışızdır.

55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebilirler.

56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve onları cehennem azabından korumuştur.

57. Rabbinden bir lütuf olarak! En büyük kazanç/mutluluk işte budur!

GAŞİYE SURESİ

İniş Sırası: 68 • Mushaf Sırası: 88 • Mekki Sure • 26 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


8. Yüzler vardır; o gün nimet içinde mutludur,

9. çalışmasından hoşnutturlar.

10. Yüksek bir cennetin içinde!

11. Orada boş bir lâf işitmezler.

12. Orada kesintisiz bir kaynak vardır.

13. Orada yüksek yüksek/yükseltilmiş tahtlar vardır.

14. Ve hazırlanmış/konulmuş kadehler,

15. dizilmiş yastıklar

16. ve serilmiş saçaklı halılar (vardır!)

KEHF SURESİ

İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


30. O kimseler ki; iman edip salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapmışlardır. Şüphesiz Biz, güzel bir amel/iş yapan kimsenin de ücretini zayi etmeyiz.

31. Onlar öyle kimselerdir ki; kendileri için altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada altından bileziklerle süslenip bezenirler. İnce has ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil giysiler giyerler. Koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir ödül! Ne güzel bir dayanak!

TUR SURESİ

İniş Sırası: 76 • Mushaf Sırası: 52 • Mekki Sure • 49 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


17. Şüphesiz korunup sakınanlar, cennetlerde ve nimetler içindedirler;

18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle neşelenip eğlenerek! Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

19. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyiniz ve içiniz!

20. Sıra sıra dizilmiş, güzel koltuklara yaslanmışlardır. Ve Biz onları güzel gözlü arkadaşlara eş kıldık!

21. Gerçeklere inananlar ve soyları da inançta kendilerine uymuş olanlar; işte Biz onların soylarını da kendilerine katmışızdır. Onlara yaptıklarından hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir!

22. Canlarının çektiği meyveler ve etlerden bol bol veririz.

23. Orada karşılıklı bir kadeh tokuştururlar ki, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır!

24. Onlar için çevrelerinde gencecik hizmetçiler dönüp dolaşır; sanki onlar saklanmış inci gibidirler!

25. Birbirlerine dönerek sorular sorarlar.

26. Derler ki: “Doğrusu biz bundan önce, yakın çevremiz içinde, korkup ürperenlerdik.

27. Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu. 28. Şüphesiz biz, bundan önce yalnız O’na yalvarıp yakarıyorduk. Çünkü O iyiliği bol, merhameti/ikramı çok olandır.”

NEBE SURESİ

İniş Sırası: 80 • Mushaf Sırası: 78 • Mekki Sure • 40 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


31. Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar ise başarıya ulaşanlardır.

32. Onların bahçeleri ve bağları,

33. birbirleriyle yaşıt, dolgun göğüslü kadın hizmetçileri olacak,

34. dolu dolu kadehlerle (çevrelerinde dolaşacaklar),

35. Orada ne bir boş söz ne de yalan işiteceklerdir.

36. Bu, Rabbinin (Sahibinin), işe göre hesaplanmış ödülüdür.

37. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Sahibi olan Rahman’ın ödülüdür. (Ödül ve ceza sistemi konusunda) hiç kimse O’na tek kelime edemeyecektir.

MUTAFFİFİN SURESİ

İniş Sırası: 86 • Mushaf Sırası: 83 • Mekki Sure • 36 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


22. Şüphesiz iyiler mutluluk içindedirler.

23. Tahtlar üzerinde seyrederler.

24. Yüzlerinde nimetin/mutluluğun parıltısını tanırsın!

25. Onlara mühürlü, halis bir içecekten içirilir,

26. misk kokusu saçarak akan! Öyleyse yarışanlar bunun için yarışsınlar.

27. Onun karışımı (çok değerli bir içecek olan) tesnîmdendir...

28. Bir kaynak ki, ondan yakınlaştırılmış olanlar içer.

29. Bakın o suç işleyenler, gerçeklere inananlara gülerler.

30. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine göz kırparlar,

31. ailelerine döndüklerinde eğlenerek dönerler,

32. onları gördüklerinde: “Kuşkusuz, işte bunlar sapmış olanlardır” derlerdi.

33. Oysa onların görevi müminleri gözetlemek değildi!

34. İşte bugün de müminler; gerçeklerin üzerini örten(kâfir)lere gülerler!

35. Tahtlar üzerinde onları izlerler:

36. Gerçekleri anladıkları hâlde gizleyen(kâfir)ler, yaptıklarının cezasını nasıl çekiyorlar, diye!

Medeni Sureler

MUHAMMED SURESİ

İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


15. Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

RAD SURESİ

İniş Sırası: 96 • Mushaf Sırası: 13 • Medeni Sure • 43 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


35. Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara söz verilen bahçe (cennet), içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir bahçe gibidir. Allah’tan çekinenler, sonunda oraya varırlar. Ayetleri görmezlikten gelenlerin (kâfirlerin) yolu da ateşte biter.

RAHMAN SURESİ

İniş Sırası: 97 • Mushaf Sırası: 55 • Medeni Sure • 78 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.

50. İçlerinde akan iki pınar vardır.

52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

54. Onlar, astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri, (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

56. Bahçelerde, gözlerini onlardan ayırmayan hizmetçi kızlar (huriler) vardır. Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir[*].

[*] Cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi ve tecrübeleri olmadığı vurgulanıyor. Diğer bir ifade ile cenentteki huriler hem kadın hem de erkek müminlerin emrine verilen ve sadece hizmet yapan varlıklar. Cinsellik gibi konuların akıllarından bile geçmeyeceği ifade edilmiş oluyor.

58. Onlar sanki yakut ve mercandır.

60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.

62. bu iki cennetten başka, iki cennet daha vardır.

64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.

66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

70. O bahçelerde iyi huylu güzeller vardır.

72. O güzeller, Köşklerden[*1] çıkmayan huriler[*2], hizmetçi kızlardır.

[*1] الخيمة çadır veya ahşap ev anlamına gelir.(Lisan) Cennetteki evler köşk şeklinde olacağı için köşk anlamını tercih ettik.

74. Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir[*].

[*] Cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi ve tecrübeleri olmadığı vurgulanıyor. Diğer bir ifade ile cenentteki huriler hem kadın hem de erkek müminlerin emrine verilen ve sadece hizmet yapan varlıklar. Cinsellik gibi konuların akıllarından bile geçmeyeceği ifade edilmiş oluyor. Bunun bir benzeri de dünya kadınları için anlatılır.

76. Onlar yeşil yastıklar üzerine yaslanır ve yüksek/güzel döşeklere kurulurlar.

77. O halde bir düşünün, Rabbinizin nimet ve kudretinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

78. Azamet (büyüklük) ve ikrâm sahibi Rabbinin şânı ne yücedir.

İNSAN SURESİ

İniş Sırası: 98 • Mushaf Sırası: 76 • Medeni Sure • 31 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


5. Şüphesiz iyiler ise, karışımı kâfur (güzel bitki kokuları) olan bir kadehten içerler.

6. (Bu,) Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır


12. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder.

13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.

14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.

15. Yanlarında gümüşten kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır.

16. Gümüşten öyle kadehler ki, onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

17. Onlara orada bir kâseden içirilir ki, (bu şarabın) karışımında zencefil vardır.

18. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına selsebîl denir.

19. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.

20. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır, gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.

22. (Onlara şöyle denir): Bu, sizin için bir ödüldür. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.