Konular

Cehennemdeki Azapları Anlatan Ayetler

İniş Sırasına Göre


MÜDDESSİR SURESİ

İniş Sırası: 4 • Mushaf Sırası: 74 • Mekki Sure • 56 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


27. Sekar nedir, sana ne bildirdi/sen bilir misin?

28. Geride bir şey koymaz ve terketmez/bırakmaz.

29. Beşeri/insanı yakıp kavurucudur.

SAD SURESİ

İniş Sırası: 38 • Mushaf Sırası: 38 • Mekki Sure • 88 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


55. İşte böyle/bunlar gerçeklere inanan müminler içindir!.. Azgınlar için de elbette kötü bir dönüş yeri vardır.

56. Cehennem!.. Onlar, işte oraya yaslanırlar. Ne kötü bir döşek!

57. İşte böyle/inkârcılar artık tatsınlar onu; kaynar su ve irin!

58. O türden başka, çeşit çeşit (azap) daha vardır.

59. (Azdıranlara): “İşte şunlar da; körü körüne size uyan bu topluluk da, sizinle beraber cehenneme girecek” (denir). (Uyulanlar, uyanlara): “Onlar rahat yüzü görmesin, onlar mutlaka cehenneme atılacaklardır” (diyerek; onları yanlarında görmek istemeyeceklerdir).

60. (Uyanlar, uyulanlara) derler ki: “Hayır, aksine sizler; asıl siz rahat yüzü görmeyin! Bu azabı bize siz sundunuz. Bu ne kötü bir duraktır!”

61. “Rabbimiz!” diye yalvaracaklar; “Bizim buraya girmemize kim sebep olduysa, onun ateşteki azabını kat kat arttır.”

62. Ve ekleyecekler: “Bize ne oldu böyle? Kendilerini (dünyada) kötü saydığımız o adamları görmüyoruz.

63. Onlar, alay konusu ettiklerimiz değil miydi? Yoksa şimdi, onları gözden mi kaçırdık?” 64. Şu cehennem ehlinin böyle birbiriyle çekişip tartışması, gerçeğin ta kendisidir.

ARAF SURESİ

İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


40. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya; göğün kapıları onlara açılmayacak ve deve iğne deliğinden nasıl ki geçmez, onlar da cennete giremeyeceklerdir. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.

41. Onlar için cehennemden döşekler ve üstlerine de örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

42. İman Edenler ve faydalı bir işi en iyi şekilde (dürüstçe) yapanlar, -ki gücünün yetmeyeceğini zaten hiçbir insana teklif etmeyizonlar cennet arkadaşlarıdırlar. Orada sonsuz kalıcıdırlar.

FURKAN SURESİ

İniş Sırası: 42 • Mushaf Sırası: 25 • Mekki Sure • 77 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


10. O mübarektir, yücedir! Diler ise sana bundan daha hayırlısını verir; altlarından ırmaklar akan bahçeler ve senin için saraylar!

11. Aksine onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayan kimse için, çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

12. (Ateş) uzak bir yerden onları gördüğü zaman, onlar bunun öfkesini ve homurtusunu işitirler.

13. Zincirlere bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu çağırırlar.

14. “Bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın.”

15. De ki: “Bu mu daha hayırlı, yoksa kötülükten sakınıp iyi işler yapanlara vadedilen sürekli cennet mi daha hayırlıdır? Onlar için mükâfat ve güzel bir sonuç vardır.”

16. Onlar için, sürekli kalıcılar olarak orada istedikleri nimetler vardır. Bu, Rabbinin istenen/arzu edilen bir sözüdür.

VAKIA SURESİ

İniş Sırası: 46 • Mushaf Sırası: 56 • Mekki Sure • 96 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


50. Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”

51. Siz, ey yoldan çıkmış yalancılar!

52. Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karnınızı onunla dolduracaksınız.

54. Üzerine kaynar su içeceksiniz.

55. Susuzluktan yanıp kavrulmuş kimseler gibi içeceksiniz.

56. Bu, uğursuz olanların hesap verme günü ağırlanma biçimidir.

YUNUS SURESİ

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


3. Gerçek şu ki, sizin Rabbiniz Allah’tır, O ki; gökleri ve yeryüzünü altı günde/evrede yarattı. Sonra Arş dahil tüm kainata kanunlarını kurdu. İşleri yönlendirip idare eder. O’nun izni olmadan hiçbir kimse şefaat edemez! İşte, Rabbiniz Allah budur! O’na kulluk edin. Düşünüp ibret almıyor musunuz?

4. Hepinizin dönüşü O’nun katınadır. Allah’ın sözü gerçektir. Yaratmaya başlar, sonra iman edenleri ve faydalı işi en iyi şekilde yapanları adaletle ödüllendirmek için yeniden yaratır. İnkârcılara gelince, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azap vardır, küfürlerinden dolayı!

EN’AM SURESİ

İniş Sırası: 55 • Mushaf Sırası: 6 • Mekki Sure • 165 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


70. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen; dünya hayatında aldanan kimseleri kendi haline bırak! Sen bununla şöyle hatırlat: Bir kişi kazandığı şeylerin eline teslim edilmeye görsün, onun Allah’tan başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi vardır. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez! İşte onlar kazandıkları şeylere teslim edilmiş kimselerdir! Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkâr etmiş olmaları yüzünden can yakıcı bir azap vardır!

SAFFAT SURESİ

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


62. Ödül ve ağırlanmak için bu mu daha iyidir, yoksa zakkum ağacı mı?

63. Şüphesiz Biz o ağacı, yanlış davrananlar için bir sıkıntı kaynağı yaparız.

64. O, cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır.

65. Tomurcukları şeytanların (zararlı mahlukların) başları gibidir!

66. Mutlaka onlar bundan yiyecekler, bununla karınlarını dolduracaklar!

67. Sonra muhakkak onlar için, üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır.

68. Sonra kesinlikle onların dönüşleri çılgın ateşedir.

69. Onlar atalarını sapıtmış kimseler olarak buldular.

70. Kendileri de onların izlerinde koşuyorlar!

71. Ant olsun ki, onlardan önce evvelki nesillerin birçoğu da sapmıştı.

72. Ant olsun ki, onların içine uyarıcılar göndermiştik.

73. Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!

ZÜMER SURESİ

İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


16. Onların üstlerinden kendileri için ateşten gölgeler ve altlarından da öyle gölgeler vardır! İşte Allah kullarını bununla sakındırıyor. “Ey kullarım! Öyleyse, Benden korkup sakının!”


24. Kim yüzünü kıyamet günü azabın en kötüsünden koruyabilir? Zalimlere: “Kazanmış olduğunuzu tadın!” denilir.

DUHAN SURESİ

İniş Sırası: 64 • Mushaf Sırası: 44 • Mekki Sure • 59 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


43. Şüphesiz o zakkum ağacı;

44. günahkârların yemeğidir.

45. Maden eriyiği gibi karınların içinde kaynar durur;

46. kızgın/kaynar suyun kaynaması gibi!

47. “Onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin.

48. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.”

49. ”Tat bakalım! Çünkü sen kendince üstündün, şerefliydin!”

50. “Şüphesiz kuşkulanıp durduğunuz şey işte budur!”

GAŞİYE SURESİ

İniş Sırası: 68 • Mushaf Sırası: 88 • Mekki Sure • 26 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


1. Her yanı sarıp kaplayacak olanın haberi sana geldi mi?

2. Yüzler vardır; o gün eğilmiş,

3. çalışmış, boşuna yorulmuş!

4. Kızgın bir ateşe yaslanır.

5. Kaynayan/son derece ısınmış/kızgın bir kaynaktan içirilir.

6. Onlara kötü kokulu bir dikenden başka yiyecek yoktur.

7. O ise ne besler, ne de açlığı giderir.

KEHF SURESİ

İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


29. De ki: “Bu gerçek Rabbinizdendir.” Artık inanmak için gerekeni yapan inansın, kâfir olmak için gerekeni yapan da kâfir olsun. Şüphesiz Biz, yanlış yapan/zalimler için bir ateş hazırladık; çadırı/duvarları kendilerini kuşatan bir ateş! Eğer imdat/yardım dilerlerse; yüzleri haşlayan erimiş maden gibi bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içecek! Ve ne kötü bir dayanak!

30. O kimseler ki; iman edip salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapmışlardır. Şüphesiz Biz, güzel bir amel/iş yapan kimsenin de ücretini zayi etmeyiz.

İBRAHİM SURESİ

İniş Sırası: 72 • Mushaf Sırası: 14 • Mekki Sure • 52 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


15. Elçiler önlerinin açılmasını istediler. İnatçı zorbalardan her biri kaybetti.

16. Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.

17. Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da ağır bir azap gelir.

MÜMİNUN SURESİ

İniş Sırası: 74 • Mushaf Sırası: 23 • Mekki Sure • 118 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


101. Sur’a üflendiği zaman, artık o gün aralarında soy-sop yakınlığı yoktur ve birbirlerine de soramazlar.

102. Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulmuş olanlardır.

103. Kimlerin tartıları hafif gelirse, işte onlar kendi kendilerini zarara uğratanlardır; cehennemin içinde temelli kalanlardır.

104. Ateş yüzlerini yalayıp geçer; onlar orada dişleri açıkta (yanmış yüzle) sırıtanlardır!

105. (Ve Allah onlara): “Ayetlerim size okunuyordu da, siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?” (diyecek).

106. Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.

107. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Bir daha yaparsak demek ki gerçekten yanlış yapan kimseleriz.”

108. Allah der ki “Yıkılın oraya! Konuşmayın!

NEBE SURESİ

İniş Sırası: 80 • Mushaf Sırası: 78 • Mekki Sure • 40 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


21. Şüphesiz cehennem, bir hapishane;

22. azgınlar için varılacak yer olmuştur.

23. Sonsuz devirlerce, orada sürekli kalıcıdırlar.

24. Orada, ne bir serinlik tadarlar, ne de bir içecek.

25. Sadece kaynar bir su ve buzlu bir irin...

26. (Yaptıklarına karşılık) uygun bir ceza olarak!

27. Çünkü onlar, hiçbir hesap ummuyorlardı!

Medeni Sureler

AHZAB SURESİ

İniş Sırası: 90 • Mushaf Sırası: 33 • Medeni Sure • 73 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


63. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

64. Şüphesiz Allah kâfirlere lânet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.

65. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır.

66. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün; “Ne olurdu Allah’a ve Rasûl’e itaat edeydik” diyecekler.

67. Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.”

68. “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânete uğrat.”

NİSA SURESİ

İniş Sırası: 92 • Mushaf Sırası: 4 • Medeni Sure • 176 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


56. Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri Biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

57. İman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapanları ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.

İNSAN SURESİ

İniş Sırası: 98 • Mushaf Sırası: 76 • Medeni Sure • 31 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


4. Doğrusu biz; kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

HAC SURESİ

İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


19. İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkâr edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.

20. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.

21. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.

22. Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara; “Tadın yangın azabını” denilir.

23. Şüphesiz Allah, iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapanları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.

TEVBE SURESİ

İniş Sırası: 113 • Mushaf Sırası: 9 • Medeni Sure • 129 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


34. Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah’ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele.

35. O gün bunlar (topladıkları servetler); cehennem ateşinde kızdırılacak, alınları, yanları, sırtları bunlarla dağlanacak ve; “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!” denilecek.