Konular

Allah'ın Meydan Okuduğu Ayetler

İniş Sırasına Göre


MÜRSELÂT SURESİ

İniş Sırası: 33 • Mushaf Sırası: 77 • Mekki Sure • 50 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


16. Biz öncekileri helâk etmedik mi?

17. Sonra arkadan gelenleri de onların ardına takarız.

18. Suçlulara işte böyle yaparız.

19. O gün yalanlayanların vay haline!

20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21. Onu sağlam bir karargâha yerleştirdik,

22. belirlenmiş bir süreye kadar.

23. Bir ölçüyle biçimlendirdik. Ne güzel biçim vereniz Biz!..

24. O gün yalanlayanların vay haline!

25. Yeryüzünü bir toplantı/toplanma yeri kılmadık mı?

26. Dirilere ve ölülere!

27. Orada sabit yüksek yüksek dağlar oturtup, size tatlı bir su içirmedik mi?

28. O gün yalanlayanların vay haline!

KAF SURESİ

İniş Sırası: 34 • Mushaf Sırası: 50 • Mekki Sure • 45 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


1. Kâf. Şanı yüce Kur'an'a ant olsun.

2. İçlerinden kendilerine bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler de, inkârcılar: “Bu acayip bir şeydir.

3. Öldüğümüzde ve toprak olduğumuzda mı (tekrar dirileceğiz?!) Bu (ihtimali) uzak bir dönüştür!” dediler.

4. Kesinlikle Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini biliriz. Ve yanımızda her şeyi muhafaza eden/koruyan bir kitap vardır.

5. Hayır, gerçek kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar, çalkantılı karmaşık bir durum içindedirler.

6. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu nasıl bina ettik ve süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok!

7. Yeryüzünü uzatıp yaymışız, ona ağır baskılar/dağlar oturtmuşuz. Orada her türden göz alıcı nice çiftler bitirmişiz!

8. (Bütün bunlar) içten yönelen, her bir kulun basireti/ileriyi düşünebilmesi ve ibret alması içindir.

9. Gökten bereketli/verimli bir su indirdik de böylece onunla; bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

10. Dizili, kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları!

11. Kullara rızık olmak üzere. Onunla (yağmur suyu ile) ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilerek) çıkış da böyledir.

12. Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de yalanladı.

13. Âd, Firavun ve Lût’un kardeşleri de.

14. Eyke halkı ve Tubba halkı da. Bunların hepsi elçileri yalanladılar ve tehdidimi (azabımı) hak ettiler.

15. Biz ilk yaratışta aciz kalıp yorgun mu düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.

BELED SURESİ

İniş Sırası: 35 • Mushaf Sırası: 90 • Mekki Sure • 20 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


5. O (insan), hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. O: ”Yığın yığın mal telef ettim!” diyor.

7. Zannediyor mu ki, hiç kimse onu görmemiştir.

8. Onun için, iki göz var etmedik mi?

9. Bir dil ve iki dudak?

10. Ona, iki tepe (iyilik ve kötülük yolunu) gösterdik!

11. Ama o, sarp yokuşu aşamadı.

12. Sarp yokuşun ne olduğunu, bilir misin?

13. O, bir kimseyi esaretten kurtarmak

14. ya da yokluk gününde yedirmektir;

15. yakınlığı olan bir yetime

16. veya toprağa uzanıp (çaresiz) kalmış olan (yabancı) bir yoksula!

17. Sonra da iman edenlerden, sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.

18. İşte bunlar, kitabı sağından verilenler/merhametin arkadaşlarıdır!

TARIK SURESİ

İniş Sırası: 36 • Mushaf Sırası: 86 • Mekki Sure • 17 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


5. İnsan bir baksın! Hangi şeyden yaratıldı/neden yaratıldığını araştırsın?

6. Dökülüp atılan/spermalı bir sıvıdan yaratıldı;

7. bel kemiği ile kaburga kemikleri arasından çıkan!

8. Hiç şüphesiz O, onu yeniden (hayata) döndürmeye elbette güç yetirendir.

9. Bütün sırların ortaya çıkarılacağı gün;

10. onun (insanın) ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.

11. Ant olsun, o dönüşlü olan/dönüp duran gökyüzüne,

12. çatlayıp yarılan yere!

13. Şüphesiz bu, kesin ayırt edici bir sözdür.

14. O bir şaka/oyun değildir!

15. Şüphesiz onlar, hileli bir tuzak kuruyorlar.

16. Ben de bir plan yapıyorum.

17. Şimdi sen gerçeği bildiği halde reddeden(kâfir)lere bir süre tanı, kısa bir süre!

VAKIA SURESİ

İniş Sırası: 46 • Mushaf Sırası: 56 • Mekki Sure • 96 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


57. Sizi Biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Ana rahmindeki nutfeyi hiç düşündünüz mü?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan Biz miyiz?

60. Ölümlü varlıklar olarak sizi yarattık, şu işleri yapmaktan Bizi alıkoyacak kimse yoktur;

61. sizin benzerlerinizi değiştirip getirmemiz ve bilmediğiniz bir şekilde sizi yeniden inşa etmemiz hususunda.

62. Ant olsun siz, ilkin nasıl varedildiğinizi/yaratıldığınızı biliyorsunuz. Öyleyse düşünüp öğüt almanız gerekmez mi?

63. Ektiğinizi gördünüz mü:

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa bitirenler Biz miyiz?

65. Onları kuru ota dönüştürmeye gerek görsek[*] dönüştürürüz, o zaman da şaşırıp kalırsınız.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir(Müfredât). Allah, gerek gördüğü şeyi yapar.

66. “Biz ağır bir borç altına girdik,

67. ama şimdi mahrum edilenleriz!” (diye sızlanırdınız).

68. İçtiğiniz suya baktınız mı iyice?

69. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indirenler Biz miyiz?

70. Gerek görsek o suyu, tuzlu ve acı yapardık. Keşke sorumluluklarınızı yerine getirseniz!

71. Tutuşturup yaktığınız ateşi gördünüz mü?

72. Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan Biz miyiz?

73. Onu bir hatırlatma ve gelip geçenlere/ihtiyacı olanlara bir fayda kıldık.

74. Öyleyse büyük Rabbinin ismini yücelt!


81. Şimdi Siz, bu sözleri (ayetleri) küçümsüyor

82. ve rızkınızı (yiyecek ve içeceklerinizi) yalanlıyor musunuz?

83. Ama can boğaza dayandığı zaman,

84. o zaman siz sadece bakıp durursunuz!

85. O anda, Biz ona (çıkacak can’a) sizden daha yakınız, fakat siz (Bizi) görmezsiniz.

86. Peki öyleyse, eğer (Bize) bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız,

87. sözünüzde doğrular iseniz onu (can’ı) geri çevirsenize!

NEML SURESİ

İniş Sırası: 48 • Mushaf Sırası: 27 • Mekki Sure • 93 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


59. De ki : “Her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Allah’ın seçtiği kullara da selam olsun. Allah mı iyidir, yoksa eş koştukları mı?”

60. Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla bahçelerin güzel bitkilerini bitiren hiç iyi olmaz mı? Siz kendiliğinizden onun ağacını bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar yoldan ayrılmış bir halktır.

61. Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralara ırmaklar koyan, orada dağları var eden, iki deniz arasına engel koyan hiç iyi olmaz mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilgisizdir.

62. Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

63. Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgarları müjdeci olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.

64. Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

KASAS SURESİ

İniş Sırası: 49 • Mushaf Sırası: 28 • Mekki Sure • 88 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


48. Onlara katımızdan gerçek geldiği zaman: “Musa’ya verilenlerin eşi buna da verilmeli değil mi?” dediler. Oysa daha önce Musa’ya verileni inkâr etmemişler miydi? “Birbirini destekleyen iki sihir” dediler. “Ve biz hepsini inkâr ederiz“ dediler.

49. De ki: “Öyleyse Allah katından bu ikisinden daha doğru olan bir kitap getirin de ben de ona uyayım. Eğer doğrulardan iseniz!”

50. Yok eğer sana cevap veremezlerse artık bil ki, onlar kendi arzularına uyuyorlar. Kendi keyfine uyan kimseden daha sapık kim olabilir? Allah’tan bir yol gösterici olmadan doğru yol nasıl bulunacak? Şüphesiz ki Allah zalim kavme huzur vermez.


71. De ki: “Baksanıza! Eğer Allah; geceyi, kıyamet gününe kadar üzerinize kesintisiz olarak devam ettirse size Allah’tan başka bir ışık getirecek ilâh/tanrı kimdir? Hâlâ işitmiyor musunuz?”

72. De ki: “Düşünsenize! Eğer Allah; gündüzü, kıyamet gününe kadar üzerinize kesintisiz olarak devam ettirse size içinde dinleneceğiniz geceyi, Allah’tan başka getirecek tanrı/ilâh kimdir? Hâlâ görmüyor musunuz?!”

73. Sizin için geceyi ve gündüzü var etmesi O’nun rahmetindendir. Geceleyin dinlenesiniz ve gündüz çalışasınız diye!.. Belki şükredersiniz!

İSRA SURESİ

İniş Sırası: 50 • Mushaf Sırası: 17 • Mekki Sure • 111 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


88. De ki: “Şayet insanlar ve cinler, bu Kur’an’ın benzerini getirmek üzere toplansalar, onun bir benzerini getiremezler. Birbirlerine arka çıkıp destekçi olsalar da!..

YUNUS SURESİ

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


37. Bu Kur’an Allah katından indirilmedir. Bir başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir! Ancak bu önceden gelenlerin (kitapların) doğrulanması ve kitabın ayrıntılı açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur, Âlemlerin Rabbindendir.

38. Yoksa, “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Öyleyse, haydi onun benzeri bir Sure getirin. Allah’tan başka çağırabildiğiniz kimseleri de çağırın. Eğer doğru sözlüler iseniz!”

39. Hayır aksine onlar; ilmini kavrayamadıkları ve sonucu henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan önceki kimseler de işte böyle yalanlamışlardı. Gör/bak, zalimlerin sonu nasıl oldu!

40. Onlardan kimi ona inanır, kimi de ona inanmaz. Rabbin, bozguncuları daha iyi bilir.

HUD SURESİ

İniş Sırası: 52 • Mushaf Sırası: 11 • Mekki Sure • 123 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


13. Yoksa, ”Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Öyleyse; haydi, siz de onun benzeri uydurulmuş, ‘On Sure’ getirin. Ve Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer doğru sözlüler iseniz!..”

14. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki; O (Kur’an) gerçekten Allah’ın ilmiyle indirilmiştir. O’ndan başka İlâh/Tanrı yoktur. Sizler artık teslim oluyor musunuz?

LOKMAN SURESİ

İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


10. O; gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağırlıklar yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su indirdik de orada her güzel çiftten bitirdik.

11. İşte bu, Allah’ın yaratışıdır! Haydi, Bana gösterin, O’ndan başkaları ne yarattı? Hayır, aksine zalimler, apaçık bir sapkınlık içindedirler.

TUR SURESİ

İniş Sırası: 76 • Mushaf Sırası: 52 • Mekki Sure • 49 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


33. Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

34. Eğer iddialarında doğru iseler, haydi onun benzeri bir söz/söylem üretsinler/getirsinler.

35. Yoksa kendileri nedensiz mi yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratandırlar?

36. Yoksa gökleri ve yeryüzünü onlar mı yarattılar? Aksine onlar kesin inanmazlar.

37. Yoksa Rabbi’nin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa kâinata hükmedenler onlar mıdır?

38. Yoksa onların kendisiyle dinledikleri bir merdivenleri mi (dinleme cihazları mı) var? Öyleyse o dinleyicileri açıkça bir delil getirsinler!

39. Yoksa kızlar O’na, oğullar da size mi?

40. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bir borcun ağırlığı altında mı kalıyorlar?

41. Yoksa görülemeyen onların katında da onlar mı yazıyorlar?

42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Tuzağa düşecek olanlar, o nankörlerdir ancak!

43. Yoksa kendilerinin Allah’tan başka bir ilâhları mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir/yücedir!

44. Ama Onlar eğer gökten düşerken bir parça görseler: “Üst üste yığılmış bulutlardır” derler.

45. Öyleyse bırak onları, dehşete düşecekleri günlerine kavuşuncaya kadar...

MÜLK SURESİ

İniş Sırası: 77 • Mushaf Sırası: 67 • Mekki Sure • 30 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


15. O size, yeryüzünü boyun eğer şekilde yaptı. Haydi onun sırtlarında dolaşın ve O’nun rızkından yiyin. Sonunda dönüş O’nun katınadır.

16. Emin mi oldunuz? Gökte olan(Allah)ın sizi yere batırmayacağından! O zaman bakarsın ki, yer çalkalanıyor.

17. Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran fırtınayı göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!

18. Ant olsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat Beni inkâr etmek nasılmış?


20. Rahmân’a karşı size yardım edecek olan ordunuz kimdir? İnkârcılar ancak bir aldanış/gurur içindedirler.

21. Eğer O, rızkınızı keserse/yaratmazsa, sizlere rızık verecek olan kimdir? Bilakis onlar azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler.


28. De ki: “Baksanıza/gördünüz mü/söyleyin bana: Allah beni ve benimle birlikte olanları helak etse/imha etse veya bize merhamet etse acaba bu durumda inkârcıları, can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?”


30. De ki: “Baksanıza/söyleyin bana, eğer suyunuz, yerin derinliğine/dibine çekilse, size kim temiz bir akar su kaynağı getirebilir?”

NAZİAT SURESİ

İniş Sırası: 81 • Mushaf Sırası: 79 • Mekki Sure • 46 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


27. Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O bina etti.

28. Onun yüksekliğini yükseltti, ona belirli bir düzen verdi;

29. gecesi karanlık ve gündüzü aydınlık oluyor!

30. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi;

31. ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

32. Orada dağlarını oturttu,

33. sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

RUM SURESİ

İniş Sırası: 84 • Mushaf Sırası: 30 • Mekki Sure • 60 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


40. Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından uzaktır. .

Medeni Sureler

BAKARA SURESİ

İniş Sırası: 87 • Mushaf Sırası: 2 • Medeni Sure • 286 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


23. Eğer kulumuza/Muhammed’e indirmiş olduğumuzdan ve içindekilerden de şüphe ediyorsanız, hemen onun benzeri bir Sure getirin. Allah’tan başka şahitlerinizi/uzmanlarınızı da çağırın. Eğer doğru söyleyenler iseniz!

24. Eğer (bunu) yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız artık öyle bir ateşten sakının ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Kâfirler/inkârcılar için hazırlanmıştır.