Konular

"Allah Çocuk Edindi" Dediler

İniş Sırasına Göre


MERYEM SURESİ

İniş Sırası: 44 • Mushaf Sırası: 19 • Mekki Sure • 98 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


88. ”Rahmân çocuk edindi” dediler.

89. Ant olsun, çirkin bir şeyle geldiniz.

90. Neredeyse, o sözden dolayı gökler çatlayacak, yeryüzü yarılacak ve dağlar yıkılarak dağılacaklardı!

91. Rahmân için çocuk iddia etmeleri yüzünden!..

92. Çocuk edinmek Rahmân’a yakışmaz!

93. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi, Rahmân’a yalnızca ‘bir kul’ olarak gelecektir.

94. Ant olsun ki, onları kuşatmış ve iyice saydıkça saymıştır!

95. Onların hepsi kıyamet günü tek başına O’na gelecektir.

YUNUS SURESİ

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


68. “Allah çocuk edindi” dediler. Hâşâ! Allah böyle bir iddiadan uzaktır. O zengindir/hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Bu hususta yanınızda hiçbir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

69. De ki: “Allah hakkında yalan uyduran/iftira atan kimseler, asla kurtulamazlar.”

70. Dünyada biraz geçim var sonra dönüşleri Bize’dir. Sonra onlara çetin azabı tattırırız inkâr ettiklerinden dolayı!

SAFFAT SURESİ

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


149. Şimdi onlara sor: “Kızlar Rabbinin de, erkekler onların mı?”

150. Yoksa, Biz melekleri dişi olarak mı yarattık, onların şahit oldukları bir sırada?

151. İyi bilin ki, onlar iftira ederek şöyle söylüyorlar:

152. “Allah çocuk sahibi oldu” (diyorlar). Elbette onlar, muhakkak yalancıdırlar!

153. Ne! O, kızları oğullara tercih mi etmiş?

154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz öyle?

155. Artık hiç düşünüp öğüt almıyor musunuz?

156. Yoksa apaçık bir deliliniz/belgeniz mi var?

157. Doğru sözlüler iseniz, kitabınızı getirin öyleyse.

158. Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular! Ant olsun ki, melekler de Allah’ın huzuruna çıkartılacaklarını bilirler.

159. Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir!

160. Allah’ın temiz olan kulları böyle (iftiracılar gibi) değildir.

161. (Ey müşrikler!) Ne siz, ne de kulluk ettiğiniz varlıklar;

162. Ona karşı kimseyi, o kötü duruma sokamazsınız.

163. ancak cehenneme kendi ayakları ile koşanları (düşürürsünüz!)

ZUHRUF SURESİ

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


15. Tutup bazı kullarını, O’nun bir parçası (O’nun evladı) yaptılar. Bu insanların nankörlüğü gerçekten çok açık.

16. Yoksa Allah, yarattıkları kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi bıraktı?


81. (Ey Muhammed/Ey İnanan Kişi, onlara) de ki: “Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı (ki O, bundan münezzehtir), ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum!”

82. Göklerin ve yeryüzünün Rabbi, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelendirmelerinden münezzehtir/uzaktır!

83. Bırak onları dalsınlar ve oyalansınlar, kendilerine vadedilen günlerine kavuşuncaya kadar!

ENBİYA SURESİ

İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


26. Dediler ki: “Rahmân çocuk edindi.” O, (bundan) münezzehtir/yücedir/uzaktır! Hayır, ama onlar ikram olunmuş/değerli birtakım kullardır;

27. onlar Allah’ın sözünün önüne geçmezler ve O’nun emriyle hareket ederler.

28. Allah onların önlerinde ve arkalarında ne varsa, bilir. Allah’ın razı olduğu kimseden başkasına aracılık/şahitlik/şefaat edemezler. Onlar, O’nun korkusundan saygıyla titrerler.

29. Ve eğer onlardan (iddia ettikleri melek veya elçilerden) biri: “O’nun (Allah’ın) yanı sıra, ben de bir ilahım” diyecek olsaydı, mutlaka onu cehennemle cezalandırırdık. (Çünkü) Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.

Medeni Sureler

BAKARA SURESİ

İniş Sırası: 87 • Mushaf Sırası: 2 • Medeni Sure • 286 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


116. “Allah çocuk edindi!” dediler. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur[*]! Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur, hepsi O’na boyun eğer.

[*]Çocuk, insanın ihtiyacıdır. Hem ona yardımcı olur hem de soyunu devam ettirir. Allah’ın çocuğa ihtiyacı olmaz.

117. Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur.[*]

[*] Bu âyete, “ol der, hemen olur” şeklinde meâl verilir. Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattığından (Kamer 54/49) o emirle, sadece oluşum başlar. Mesela Allah, bir çocuğun olmasını murad ettiğinde emri, döllenme öncesinde verir (İnsan 76/1-2) ve çocuk oluşmaya başlar. Âyete yukarıdaki meâli vermemizin sebebi budur.